Przegląd Małych Form Teatralnych

Działanie profilaktyczne skierowane jest do młodzieży gimnazjalnej z województwa małopolskiego. Głównym celem proponowanej aktywności jest ukazanie współczesnych problemów społecznych, takich jak przemoc w rodzinie, uzależnienia, niepełnosprawność, tolerancja itd. oraz możliwych sposobów ich przezwyciężania.

Zadaniem młodzieży jest samodzielne przygotowanie spektaklu teatralnego w dowolnej formie (pantomima, kabaret, itp.) w proponowanej przez SOIK tematyce. Przedstawienia będą oceniane przez ustalone wcześniej jury. Ponadto w przerwach występów poszczególnych grup przeprowadzane będą konkursy o charakterze profilaktycznym, także zwracające uwagę na omawiane problemy społeczne. Każdy z uczestników zostanie w odpowiedni sposób nagrodzony. Przebieg Przeglądu Małych Form Teatralnych urozmaicą również wystąpienia różnych grup, zespołów, które zadeklarują chęć zaprezentowania się w przerwach między spektaklami.

Dodatkową atrakcją jest organizowany konkurs plastyczny. Spośród oddanych prac zwycięzcę wyłoni jury, tym razem składające się z uczniów szkół biorących udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych.

Należy pamiętać, że akcje profilaktyczne są istotnym elementem budowania świadomości młodzieży o występujących zagrożeniach w społeczeństwie. Taki, a nie inny wybór formy zgłębiania wiedzy młodzieży w tej tematyce jest celowym i przemyślanym przez nas zabiegiem. Zachęcenie do aktywnej pracy, oprócz zdobycia istotnych informacji z określonego zakresu, skutkuje dodatkowo wszechstronnym rozwojem osobowości młodzieży. Zwiększa się skala przeżyć emocjonalnych młodego człowieka, wzbogaca się treści uczuć, wzmaga się znacznie rozwój uczuć wyższych, moralnych i społecznych. Ponadto obcowanie ze sztuką umożliwia szeroką akceptację różnorodnych zjawisk artystycznych, uczy umiejętności ich spostrzegania, uwrażliwia na wieloraki charakter piękna i wartości. W efekcie celem jest stopniowe przekształcenie biernego odbiorcy w odbiorcę odpowiedzialnego, biorącego aktywny udział we własnym rozwoju, a Przegląd Małych Form Teatralnych efektywnie temu służy.

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

2 komentarze do “Przegląd małych form teatralnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę