W Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej pomagamy:

 • osobom doświadczającym nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.),
 • osobom przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwem wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny,
 • w sytuacjach zamachów i prób samobójczych,
 • ofiarom wypadków i napadów, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,
 • osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),
 • osobom mającym trudności małżeńskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osobom przeżywającym trudności w relacjach społecznych,
 • rodzinom zastępczym lub adopcyjnym, borykającymi się trudnościami wynikającymi z nowej sytuacji rodzinnej,
 • osobom doznającym egzystencjalnych kryzysów wartości,
 • osobom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym a także osobom bezdomnym
  i zagrożonym bezdomnością.
 • osobom starszym, samotnym,
 • osobom przebywającym oraz opuszczającym placówki resocjalizacyjne, zakłady karne,
 • osobom z problemami natury psychicznej,
 • osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych,
 • osobom z problemem alkoholowym,
 • osobom mającym trudności emocjonalne, problemy z kontrolą zachowań agresywnych oraz stosujących przemoc,
 • osobom współuzależnionym,
 • osobom, które prowadziły pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu,
 • rodzicom, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze.Do Ośrodka można zgłaszać się bez skierowania.Wszystkie porady i udzielana pomoc jest BEZPŁATNA !!!
  Każdy może i ma prawo szukać pomocy !

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

3 komentarze do “Komu Pomagamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę