Służba dla bliźnich

Wieloletnia działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wpisała się w krajobraz poczynań władz miasta na rzecz dostarczanej na czas kompetentnej pomocy osobom przeżywającym poważne doświadczenia, w szczególności ofiarom różnorakich cierpień i urazów. Staramy się – wykorzystując wszelkie godne, dostępne nam środki i systemy wsparcia – zapobiegać potencjalnym kryzysom, a jeżeli już z takimi mamy do czynienia, to je minimalizować i tym samym odrywać naszych podopiecznych od bolesnej przeszłości.

Integralną częścią interwencji kryzysowej jest profilaktyka prozdrowotna, praca z młodzieżą, współdziałanie z Urzędem Miasta Nowego Sącza, Sądem, Policją, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami i sądeckimi wyższymi uczelniami. W codziennej pracy sięgamy do naturalnego otoczenia sądeckich środowisk, korzystając z zaangażowania specjalistów różnych dziedzin: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, prawników, mediatorów, kuratorów, duszpasterzy, pedagogów, lekarzy, a także wolontariuszy licznych organizacji i stowarzyszeń. W Ośrodku funkcjonuje także hostel, dający schronienie ofiarom przemocy i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem

Interwencję kryzysową rozumiemy przede wszystkich jako obowiązek udzielania pomocy bliźniemu, który znalazł się w sytuacji postrzeganej przez niego jako sytuacja bez wyjścia i dlatego jest w poważnym niebezpieczeństwie.

Dla przezwyciężenia coraz to licznych zagrożeń, jakie niesie nam XXI wiek, coraz większej dysfunkcji rodzin oraz braku pozytywnych autorytetów wśród najmłodszych, SOIK dostosowuje się do tzw. „nowych czasów” W tym celu, w ramach naszej działalności, powstał dział terapii przeciwdziałania agresji oraz readaptacji społecznej. Z myślą o bezdomnych oddaliśmy do użytku noclegownię, jak również łaźnię, z obu usług osoby potrzebujące mogą nieodpłatnie skorzystać.

Ktoś powiedział, że ratując jednego człowieka, ratujemy cały świat. Mamy zatem satysfakcję, że niosąc pomoc, zmniejszamy w jakiś sposób agresję, wspomagamy sądeckie rodziny, ograniczamy skutki nędzy i patologii, wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa. Wydolny i skuteczny system interwencji kryzysowej jest jedną z najważniejszych społecznych inwestycji, zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak i w skali całego państwa. Temu celowi podporządkowana jest praca wszystkich pracowników Ośrodka i naszych sprzymierzeńców, którym tą drogą składam serdeczne podziękowania za jakże owocną współpracę.

Czesław Baraniecki

Dyrektor

Powrót na górę