Organizacja placu budowy – co należy do obowiązków inwestora?

Organizacja placu budowy – co należy do obowiązków inwestora?

Przepisy polskiego prawa narzucają na inwestora budowlanego obowiązek zadbania o organizację placu budowy. Dzięki temu teren robót ma stać się bezpieczniejszy – zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców okolicznych obszarów. Wyszczególnione zostało kilka obszarów działania przygotowawczego.

Co nazywamy placem budowy?

Plac budowy to wydzielony teren, na którym w przyszłości będą realizacje prace z zakresu wnoszenia, przebudowywania i rozbierania obiektów budowlanych. Jego wielkość oraz układ różnią się w zależności od specyfiki danej inwestycji. Muszą jednak zostać zaplanowane w ramach organizacji placu budowy. Obowiązek ten spoczywa na inwestorze, jednak niemal zawsze zostaje przekazany kierownikowi budowy. Kluczowym dokumentem określającym projekt oraz harmonogram przyszłych robót jest plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Przy niewielkich inwestycjach dopuszcza się przedłożenie zamiast BIOZ-u uproszczonego schematu placu budowy.

Organizacja placu budowy – przepisy

Odpowiednie przygotowanie terenu pod realizację inwestycji budowlanych to obowiązek, który ściśle określają dwa dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

organizacja placu budowy

Przygotowanie i organizacja placu budowy – co musi uwzględniać?

Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej dokumentami minimum, jakie musi zostać uwzględnione w zagospodarowaniu placu budowy to następujące elementy:

  • ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
  • organizacja ruchu na placu budowy: wykonanie dróg, wyjść oraz przejść dla pieszych,
  • doprowadzenie mediów (wody, energii elektrycznej i łączności telefonicznej), odprowadzenie lub utylizacja ścieków,
  • zapewnienie pracownikom pomieszczeń sanitarnych i socjalnych,
  • zagwarantowanie oświetlenia naturalnego i sztucznego,
  • zadbanie o odpowiednią wentylację,
  • przygotowanie składowisk dla materiałów i wyrobów budowlanych.

Przyjrzyjmy się bliżej kilkorgu z tych kluczowych aspektów.

Ogrodzenie terenu budowy

Jest niezbędne do tego, by miejsce odbywania się prac było bezpieczne zarówno dla zatrudnionych pracowników, jak i mieszkańców okolicznych terenów. Polega przede wszystkim na wykorzystaniu przenośnych ogrodzeń (ich wysokość musi wynosić minimum 1,5 m). Jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe, dopuszcza się użycie tablic ostrzegawczych i stałego nadzoru.

Organizacja ruchu na placu budowy

Organizacja placu budowy musi uwzględniać wytyczenie dróg dojazdowych i komunikacyjnych dla maszyn i urządzeń, a także przejść dla pieszych. Drogi powinny zostać utwardzone i oznakowane oraz charakteryzować się dozwolonym kątem nachylenia i określoną w przepisach szerokością. Z kolei przejścia dla pieszych, jeśli występują w bliskiej okolicy zagłębień, należy dodatkowo zabezpieczyć przy pomocy barierek.

Organizacja placu budowy – kanalizacja

Przepisy nakazują zorganizowanie kontenera na odpady budowlane i ich regularne wywożenie, a także składowanie i odprowadzanie/utylizowanie ścieków. Powstały one z myślą o utrzymaniu bezpieczeństwa środowiskowego i pracowników.

Zaplecze sanitarno-socjalne

Organizacja placu budowy musi obejmować również zapewnienie pomieszczeń socjalno-sanitarnych. Mowa głównie o przenośnych toaletach i umywalkach, a także kontenerach pełniących rolę biur i szatni pracowniczych.

3 komentarze do “Organizacja placu budowy – co należy do obowiązków inwestora?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę