Kurs SEP G1 – jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Kurs SEP G1 – jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Do pracy z urządzeniami oraz z instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień SEP G1. Jak można je zdobyć?

Elektrycy, zgodnie z przepisami prawa, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, które potwierdzają ich wiedzę oraz umiejętności. Uprawnienia te nadawane są przez SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Rodzaje uprawnień

Uprawnienia nadawane przez SEP – dzielą się na trzy kategorie, a mianowicie są to:

• uprawnienia SEP G1 dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
• uprawnienia SEP G2 dotyczące urządzeń produkujących, przetwarzających, użytkujących oraz przesyłających ciepło i innych urządzeń energetycznych,
• uprawnienia SEP G3 dotyczące urządzeń, instalacji oraz sieci wytwarzających, przetwarzających, przechowujących, zużywających, a także przesyłających paliwa gazowe.

Aby je uzyskać, należy obyć kurs SEP G1, G2 lub G3 i zaliczyć egzamin przed komisją SEP. Istnieje także forma zdobywania uprawnień SEP online, w której wiedza jest tak samo przekazywana jak na kursie stacjonarnym.

Czym są uprawnienia SEP G1?

Uprawnienia SEP G1 powinna posiadać każda osoba, która zajmuje się urządzeniami, instalacjami, a także sieciami elektroenergetycznymi, które wykorzystują energię elektryczną.

Uprawnienia te pozwalają na pracę z urządzeniami, instalacjami oraz sieciami do i powyżej 1 kV, w tym także zespołami prądotwórczymi, urządzeniami do elektrolizy, sieciami trakcyjnymi, oświetleniem ulicznym, urządzeniami elektrotermicznymi.

W tym zakresie uprawnienia nadawane są w dwóch kategoriach, a mianowicie w kategorii oznaczonej jako D, która odnosi się do dozoru, a także w kategorii E, czyli dotyczącej eksploatacji.

Uprawnienia SEP G1 – dozór

Dozór w tym kontekście odnosi się do osób kierujących pracami innych osób w ramach eksploatacji, a także pracowników technicznych dozorujących eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Uprawnienia SEP G1 – eksploatacja

Eksploatacja dotyczy natomiast osób, które wykonują prace związane z obsługą, kontrolami, pomiarami, montażem, remontami, a także konserwacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

W jaki sposób można uzyskać uprawnienia SEP G1?

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia w kategorii SEP G1, muszą wziąć udział w specjalnym kursie, który przygotowuje do podejścia do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia SEP w tej właśnie kategorii.

W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18. rok życia, nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych, a także posiadają podstawowe wiadomości dotyczące elektroenergetyki.

Taki kurs elektryka od podstaw SEP G1 porusza szeroką gamę zagadnień, które dotyczą między innymi budowy i prawidłowej eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, używania aparatury kontrolno-pomiarowej, zasad BHP oraz ochrony przeciwporażeniowej na stanowisku pracy.

Po zakończeniu kursu dotyczącego dozoru kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne D, natomiast dla eksploatacji jest to świadectwo kwalifikacyjne E. Następnie uczestnicy mogą podejść do egzaminu ustnego przed komisją SEP.

Uzyskane świadectwo kwalifikacji SEP jest ważne przez 5 lat – następnie konieczne jest odnowienie uprawnień. Istnieje również możliwość ukończenia kursu SEP online. Wszystko jest dostosowane pod uczetsników.

Dowiedz się więcej na temat wykonywanego zawodu po ukończeniu kursu na pomiary elektryczne.

4 komentarze do “Kurs SEP G1 – jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę