Aukcje sztuki młodej

Aukcje sztuki młodej to coraz popularniejsze przedsięwzięcia chętnie obserwowane zarówno przez krytyków, inwestorów jak i osoby w żaden sposób ze środowiskiem artystycznym niezwiązane. Pomimo niedługiej obecności w przestrzeni publicznej wspomniane aukcje cieszą się coraz większą popularnością, a ceny oferowanych na nich dzieł osiągają wysokie ceny. Jak wyjaśnić ten fenomen? Dowiedz się, czytając poniższy artykuł.

Czym są aukcje młodej sztuki?

Idea organizacji aukcji, na których sprzedawane byłyby dzieła młodych artystów dojrzewała w Polsce od połowy lat 90-tych. Drobne wydarzenia handlowe i kiermasze były wspierane sprzedażą dzieł twórców znanych i powszechnie szanowanych aby w razie braku zainteresowania sztuką młodą organizator nie poniósł szkód finansowych. Dopiero od kilku lat organizowane są tzw. Aukcje sztuki młodej, czyli licytacje wyłącznie sztuki debiutującej, pochodzącej od najświeższych malarskich i artystycznych talentów. Wydarzenia zapoczątkował jeden z warszawskich domów aukcyjnych i gdy okazały się ekonomicznym hitem, zostały skopiowane w kilku innych miastach.

 

Podczas wspomnianych aukcji, ku zdziwieniu wielu krytyków, padają duże sumy pieniężne. Przykładowo sprzedana na jesieni 2018 roku praca pt. “Puppet Master” osiągnęła wartość ponad 35 tysięcy złotych zaś jedna ze zlicytowanych w 2021 roku rzeźb o wymiarach zaledwie kilku centymetrów uzyskała cenę niemal 10 tysięcy złotych. Widać więc ogromny popyt na młodą sztukę i rosnącą tolerancję społeczeństwa na tego typu ujęcie artyzmu.

Młoda sztuka na świecie

W innych krajach Europy młoda sztuka rozwija się znacznie dłużej i ma większe tradycje niż tożsame zjawisko w Polsce. Początki wystaw i aukcji organizowanych wyłącznie dla młodych artystów można tam datować na lata 70-te XX wieku. Mimo to młoda sztuka cieszy się na zachodzie wciąż dużą popularnością i dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Największymi centrami aukcyjnymi młodej sztuki są: Paryż, Londyn, Amsterdam, Berlin, Genewa oraz Lizbona. Ciekawostką jest niewielkie zainteresowanie młodą sztuką na Bałkanach, gdzie aukcji tego typu praktycznie nie ma.

Co do krajów pozaeuropejskich, wybitne zasługi dla organizacji wystaw i aukcji młodej sztuki mają społeczności w krajach amerykańskich – Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz azjatyckich takich jak Japonia i Korea Południowa. Natomiast Afryka i Ameryka Południowa są niemal pozbawione tego typu licytacji czy jakichkolwiek stowarzyszeń zrzeszających licznych młodych twórców. Krótko mówiąc, twórcy są, lecz nie mają gdzie wystawiać swoich dzieł. Jednak sytuacja polityczna i ekonomiczna tych kontynentów sprawia, że forma licytacji szczególnie sztuki tak nowoczesnej jeszcze tam nie powstała, ma jednak szansę powstać w przyszłości.

3 komentarze do “Aukcje sztuki młodej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę