Co wzmacnia transparentność polskiego państwa?

Co wzmacnia transparentność polskiego państwa?

Wzmocnienie transparentności polskiego państwa ma ogromne znaczenie dla jego funkcjonowania. Z tego powodu wprowadzane są w życie ustawy, które mają na celu zbudowanie większej wiarygodności organów państwowych oraz pokazanie w uczciwy sposób jak wygląda ich praca. Co w rzeczywistości wzmacnia transparentność?

Jawność życia publicznego

Podstawową kwestią jest wprowadzenie jawności życia publicznego. To właśnie dzięki niej działania prowadzone przez organy państwowe mogą być do pewnego stopnia kontrolowane przez każdego obywatela. Dostęp do informacji gwarantują liczne dokumenty, które szczegółowo opisują kto i w jaki sposób może uzyskać konkretne informacje. W ten sposób opracowano kompromis, który zapewnia dostęp do danych i równocześnie chroni prywatność i interesy organizacji, których pozyskiwane informacje dotyczą.

Biuletyn Informacji Publicznej

Wzmocnienie transparentności polskiego państwa obejmuje także regularne i rzetelne prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, który powinien być ogólnie dostępny online. Wśród informacji w nim zawartych można znaleźć:

  • status prawny lub formę prawną organizacji publikującej dane,
  • jej przedmiot działania i kompetencje,
  • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje. Najczęściej są one uzupełnione przez dane kontaktowe do nich,
  • majątek, którym dysponuje dany organ,
  • tryb działania,
  • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
  • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Biuletyny powinny być prowadzone przez organy samorządowe, partie polityczne, związki zawodowe, a nawet osoby wykonujące zadania publiczne. Bardzo ważne jest również to, że przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki i instytucje badawcze, na swoich stronach internetowych powinny udostępnić również informacje dotyczące zawieranych przez nie umów cywilno-prawnych. Dzięki temu mogą one umożliwiać społeczeństwu monitorowanie ich i budować zaufanie do organów państwowych.

Unormowanie statusu sygnalisty

Kolejną ważną kwestią jest również unormowanie w Polsce statusu sygnalisty. Jest to osoba, która zgłasza wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcyjnego dotyczące urzędu lub przedsiębiorstwa, dla którego pracuje. Unormowany status gwarantuje jej bezpieczeństwo oraz brak negatywnych konsekwencji zgłoszenia nieprawidłowości. Dzięki temu zachęca się pracowników do aktywnego udziału w życiu przedsiębiorstwa lub urzędu oraz monitorowaniu na bieżąco sytuacji w nim.

3 komentarze do “Co wzmacnia transparentność polskiego państwa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę