SOIK – Informacje ogólne


Służba dla bliźnich

Informacje ogólne

Pięć lat działalności Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wpisało się w krajobraz poczynań władz miasta na rzecz dostarczanej na czas kompetentnej pomocy osobom przeżywającym poważne doświadczenia, w szczególności ofiarom różnorakich cierpień i urazów. Staramy się wykorzystując wszelkie godne, dostępne nam środki i systemy wsparcia zapobiegać potencjalnym kryzysom, a jeżeli już z takimi mamy do czynienia to je minimalizować i tym samym odrywać naszych podopiecznych od bolesnej przeszłości.

Integralną częścią interwencji kryzysowej jest profilaktyka prozdrowotna, szeroka praca z młodzieżą, współdziałanie z Policją Strażą Miejską sądeckimi wyższymi uczelniami. W codziennej pracy i w ramach podejmowanych akcji typu „Bezpieczne wakacje” czy „Bezpieczne ferie” sięgamy do naturalnego otoczenia sądeckich środowisk, korzystając z zaangażowania specjalistów różnych dziedzin: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, prawników, duszpasterzy, pedagogów, lekarzy, a także licznych organizacji i stowarzyszeń. Rozumiemy interwencję kryzysową przede wszystkich jako obowiązek udzielania pomocy bliźniemu, który znalazł się w sytuacji postrzeganej jako sytuacja bez wyjścia i dlatego jest w poważnym niebezpieczeństwie.

Dla przezwyciężenia coraz to licznych zagrożeń, jakie niesie nam XXI wiek, coraz większej dysfunkcji rodzin oraz braku pozytywnych autorytetów wśród najmłodszych, SOIK dostosowuje się do tzw. „nowych czasów”. W tym celu, w ramach naszej działalności, powstał dział profilaktyczno-terapeutyczny. Do jego zadań należy miedzy innymi organizowanie akcji pod hasłem Bądź ostrożny czy też Niedziela otwartych serc. W ośrodku od 2003 roku działania Centrum Pomocy w Nauce a od niedawna funkcjonuje łaźnia dla bezdomnych. Przy ośrodku działa też drużyna rugby – „SOIK BIAŁO CZARNI R.C. NOWY SĄCZ” gdzie sądecka młodzież może spędzić czas w sposób kreatywny, zdrowy i bezpieczny.

Ktoś powiedział, że ratując jednego człowieka, ratujemy cały świat. Mamy zatem satysfakcję ze niosąc pomoc, zmniejszamy w jakiś sposób agresję, wspomagamy sądeckie rodziny, ograniczamy skutki nędzy i patologii, wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa.

Wydolny i skuteczny system interwencji kryzysowej jest jedną z najinteligentniejszych społecznych inwestycji, zarówno na poziomie społeczności lokalnej jak i w skali całego państwa. Temu celowi podporządkowana jest praca wszystkich pracowników SOIK i naszych sprzymierzeńców, którym tą drogą składamy serdeczne podziękowania za jakże owocną współprace. Nowością jest utworzone przy SOIK Gospodarstwo Pomocnicze, które pozwala na miarę skromnych możliwości łagodzić występujące w Nowym Sączu bezrobocie.

mgr Czesław Baraniecki
Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Skocz do menu

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę