SOIK – Dział Interwencyjny


Dział Interwencyjny

Do podstawowych zadań działu interwencyjnego należą:

 • interwencja ukierunkowana na konkretną pomoc w sprawach, w których osoba, rodzina staje się bezradna (przemoc, uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie, samobójstwa, konflikty)
 • interwencja prewencyjna
 • tworzenie grupy pomocy psychologicznej
 • tworzenie grupy wsparcia
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej
 • prowadzenie rozmów ostrzegawczo-profilaktycznych z klientami dowiezionymi w SOIK z interwencji domowej po wytrzeźwieniu
 • realizowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki.

Ofiary przemocy – kobiety i matki z dziećmi mogą uzyskać schronienie w hostelu w którym przygotowanych jest dziesięć miejsc noclegowych, a w razie konieczności liczbę miejsc można zwiększyć o kolejne dwa. Do dyspozycji potrzebujących oddaliśmy pokoje 5-osobowe, 3-osobowe i 1-osobowy, a także łazienkę, kuchnię jadalnie.
Podczas pobytu w hostelu z osobami w nim przebywającymi przeprowadzane są rozmowy wspierające, zajęcia terapeutyczne.

Do hostelu trafiają najczęściej kobiety z dziećmi. Bardzo często są to małe dzieci i dlatego wychodząc naprzeciw ich potrzebom stworzyliśmy świetlice.
Jest to miejsce, w którym dzieci mogą wspólnie się bawić, uczyć, oglądać telewizję i swobodnie korzystać z komputera i Internetu.
Na terenie Ośrodka funkcjonuje sala terapeutyczna, w której zdjęcia prowadzone są przez specjalistów. Psychologowie zatrudnieni w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzą następujące grupy wsparcia:

Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy

Cel:

 • wsparcie psychologiczne ofiar przemocy domowej,
 • ukierunkowanie działań prawnych,
 • pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej,

Spotkania odbywają się w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca od godziny 16:30 do 18:30

Grupa wsparcia dla rodziców, których dzieci sprawiają trudności wychowawcze:

Cel:

 • wsparcie,
 • wymiana doświadczenia emocjonalnych, poznawczych pomiędzy członkami grupy,
 • psychoedukacja w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
 • nauka tworzenia poprawnych relacji na linii rodzic – dziecko.

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy i trzeci orek miesiąca od godziny 16:30 do 18:30

Grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej z problemami emocjonalnymi

Cel:

 • podjęcie przez młodzież aktywności modyfikującej zachowania,
 • wspieranie rozwoju osobowości,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji i radzenia sobie ze stresem

Spotkania odbywają się w każdy piątek miesiąca od godziny 16:30 do 18:30 w dwumiesięcznym cyklu zamkniętym.

Od stycznia 2002 roku w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej działa „przyjazny pokój” który zapewnia odpowiednie warunki dla dzieci i młodzieży w sytuacjach przesłuchań dokonywanie okazań sprawcy przestępstwa oraz ujawnienie informacji o sytuacjach najczęściej traumatycznych dla młodego człowieka.

Pokój ten wyposażony jest w sprzęt audio-video, lustro weneckie oraz lalki anatomicznie poprawne. W przyjaznych warunkach poprzez odpowiednie kolory ścian, wystój wnętrza, gwarantuje się dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Chcąc przeciwdziałać nastającemu zjawisku bezrobocia, ubóstwa, w ramach działalności pomocowej naszej placówki, prowadzone są zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej dla osób, które długotrwale pozostają bez pracy. Celem zajęć jest pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia w adaptacji na rynku pracy w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych.

Ponadto dział interwencyjny oferuje następujące formy pomocy:

 • telefon pod numerem którego można uzyskać informacje na temat oferty pomocowej Ośrodka +4818 449 04 90,
 • mediacje rodzinne, małżeńskie, indywidualne,
 • terapie rodzinne, małżeńskie, indywidualne,
 • wsparcie dla rodziców i dzieci uwikłanych w problematykę sekt.

Skocz do menu

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę