Informacje i zaproszenie

 

 

 

26 czerwca 2013r.

 Konferencja ,, Interwencja Kryzysowa- dokonania i perspektywy

27 maj 2013

XIII Przegląd Małych Form Teatralnych

 

 I N F O R M A C J A

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie opracowały Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W informatorze – poza informacjami dotyczącymi przemocy domowej oraz sposobach walki z nią – zaleźć można także m.in. wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz szczegółowe informacje na temat form i rodzajów pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 Elektroniczną wersje Informatora wraz z załącznikami możecie Państwo nieodpłatnie pobrać ze strony : http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informatory-i-poradniki/ .

 Materiał może być kopiowany, powielany, umieszczany na stronach internetowych, przechowywanych w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Zaproszenie

 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej organizuje kolejny raz Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem Przebudzenie 2013. Przegląd ten organizowany jest po raz trzynasty w ramach całorocznej profilaktycznej akcji Bądź ostrożny. Do udziału  w przeglądzie zapraszamy młodzież gimnazjalną z terenu Małopolski, która będzie reprezentować swoje Miasto lub Gminę. Akcja ta ma charakter edukacyjno – profilaktyczny, której celem jest uwrażliwienie młodzieży (aktorów jak i licznie przybyłą młodą widownię)    w tematyce zagrożeń wobec młodzieży we współczesnym świecie. Tematem tegorocznego przeglądu Przebudzenie 2013 – jest Współczesne zagrożenia wśród młodzieży ,,Ja w teatrze życia, a moje prawdziwe oblicze. Ideą tej akcji profilaktycznej jest samodzielne przygotowanie przedstawienia przez młodzież w temacie ustalonym przez organizatora (forma spektaklu jest dowolna: pantomima, musical, kabaret, itp.), które oceniane jest przez jury.  

Przegląd Małych Form Teatralnych w tym roku odbędzie się w dniu 27 maja 2013 roku o godzinie 9.00. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, ul. Al. Wolności 23.

Serdecznie zapraszamy ! Wstęp wolny!

 

 

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę