Wykaz punktów Interwencji Kryzysowych

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
    ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
    w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i
    wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

                               WYKAZ PUNKTÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

Kostomłoty

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

55-311 Kostomłoty ul. Średzka 12

tel. 71 317-02-61, e-mail: gopskos@poczta.onet.pl

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę