Ośrodki Readaptacji Społecznej

Readaptacja społeczna – ponowne przystosowanie się jednostki do czynnego i samodzielnego życia, wyrażającego się w pełnieniu ról społecznych związanych z podstawowymi sferami i płaszczyznami ludzkiej egzystencji. (pojęcia bazowe: przystosowanie, adaptacja, akomodacja i asymilacja). Pojęcie readaptacji pozostaje w ścisłym związku z pojeciem resocjalizacji, można uznać, że stanowi raczej ukoronowanie podejmowanych wobec jednostki oddziaływań resocjalizacyjnych. (Im bardziej jednostka uległa społecznej readaptacji, tym bardziej została zresocjalizowana). U jednostki, która poddała się procesowi społecznej readaptacji, musiał nastąpić proces ponownego uczenia się, kanalizacji, identyfikacji i internalizacji społecznie akceptowanych ról, co w konsekwencji spowodowało też, że została ona włączona w zupełnie nowe struktury i stosunki społeczne.
 
Źródło „.
Proces readaptacji społecznej i jego istota” (Wiesław Ambrozik)

Readaptacja – ponowne przystosowanie człowieka do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej (readaptacja społeczna i readaptacja zawodowa), odbudowywanie oraz umacnianie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym, oraz pełnienie ról społecznych w miejscu pracy i w życiu codziennym. O readaptacji społecznej (środowiskowej) mówimy również w znaczeniu powrotu do życia społecznego osób okresowo wyizolowanych z naturalnego życia społecznego.

Źródło: Wikipedia [http://pl.wikipedia.org/wiki/Readaptacja]

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę