Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy udziela specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy domowej w zakresie (interwencyjnym, prawnym, socjalnym, terapeutycznym). Służy bezpieczeństwu i ochronie ofiar przemocy, czasowej izolacji od źródeł kryzysu oraz skutecznej
i intensywnej pomocy interwencyjnej.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo poarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność,
w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą

Źródło: Art.2. pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
(Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493)  

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę