Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi

      Prowadzi całość prac związanych z pobytem osób nietrzeźwych, a w szczególności:

  • Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości.
  • Wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych.
  • Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy.
  • Prowadzenie detoksykacji, jeżeli placówka posiada odpowiednie pomieszczenie, urządzenia, wyposażenie
    i wykwalifikowany personel, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 42.3 ust. 5.
  • Informowanie osób przyjętych do wytrzeźwienia o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego.
  • Współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami określonymi w art. 21 ust. 1 oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

        Detoksykacja: to bezbolesne i bezpieczne oczyszczanie organizmu z alkoholu. Przywraca prawidłowe
funkcjonowanie organizmu stabilizuje środowisko wewnętrzne tkanek i narządów.
Pozwala znieść nieprzyjemne i niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia objawy zespołu
abstynencyjnego, przywraca siły i poprawia samopoczucie.

        Dodatkowe informacje:

        Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a /wejście A/
        Przyjmowanie stron: całodobowo 
        tel. 18 449-04-98 ; e-mail: trzezwienie@soik.pl ; www.soik.pl

Środa – dzień wewnętrzny

        Zobacz  

        Powyższa pomoc jest ODPŁATNA!

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę