Dział Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • Pomoc psychologiczna i pedagogiczna – konsultacje i poradnictwo dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA.
 • Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych, współuzależnionych*).
 • Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
  w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 • Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych.
 • Rozmowy profilaktyczno – interwencyjne z pacjentami Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi.
 • Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem uzależnień oraz komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w szczególnosci dla dzieci i młodzieży poprzez organizację m. in. konferencji tematycznych, kampanii społecznych, akcji, konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży.
 • Prowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Ośrodka.
 • Realizacja Programu wczesnej interwencji FreD Goes Net skierowanego do młodzieży od 14 do 24 roku życia, która została przyłapana na zażywaniu środków psychoaktywnych.

                       *) Prowadzona w SOIK terapia nie jest tożsama
z leczeniem odwykowym w rozumieniu przepisów ustawy
               o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Dodatkowe informacje
:


Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Nowy Sączu ul. Śniadeckich 10a /wejście C, numer bramofonu 7/
/od poniedziałku do piątku w godz. od 700 1600/

tel. 18 449-04-99 ; e-mail: uzaleznienie@soik.pl ; www.soik.pl

Środa – dzień wewnętrzny

 Zobacz  

Wszystkie porady i udzielana pomoc jest BEZPŁATNA – BEZ SKIEROWANIA !!!
Każdy może i ma prawo szukać pomocy !

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.

Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę