Dział Profilaktyczno – Terapeutyczny

Dział Profilaktyczno – Terapeutyczny (DPT)  prowadzi całość prac związanych z profilaktyką oraz udzielaniem pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym a w szczególności:

1. Prowadzi poradnictwo psychologiczne skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.

2. Prowadzi grupy wsparcia, terapeutyczne i pomocowe.

3. Podejmuje działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy  i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych.

4. Prowadzi rozmowy profilaktyczne z osobami, które po wytrzeźwieniu opuszczają dział opieki nad osobami nietrzeźwymi.

5. Prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu i patologii społecznej.

6. Tworzy i realizuje program wychodzenia z bezdomności.

7. Prowadzi readaptacje osób skazanych.

8. Prowadzi zajęcia informacyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

9. Kieruje sprawy do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10.  Prowadzi współpracę z instytucjami pomocowymi z terenu Nowego Sącza i okolic.

Kierownik działu – dr Agnieszka Chemperek

Pracownicy:

mgr Dagmara Czop

mgr Dominika Fedko

mgr Katarzyna Sosnowska

mgr Anna Gruszczyńska

lic. Piotr Zielonka

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę