Dział Administracyjno – GospodarczyProwadzi całość prac administracyjno – gospodarczych, a w szczególności:

 • Nadzór nad prawidłowym stanem technicznym i funkcjonowaniem budynków oraz zleca okresowe przeglądy.
 • Planuje i zleca konserwacje oraz naprawy bieżące sprzętu i urządzeń technicznych.
 • Nadzoruje przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz sprawy związane z ewakuacją oraz obroną cywilną.
 • Prowadzi gospodarkę rzeczowymi składnikami majątkowymi i zabezpiecza potrzeby materiałowo –
  techniczne.
 • Prowadzi ewidencję środków trwałych i wyposażenia.
 • Prowadzi sprawy z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Nadzoruje i kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych.
 • Przygotowuje umowy z zewnętrznymi podmiotami oraz o współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Przygotowywuje i zamieszcza materiały w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Prowadzi sprawy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzi korespondencję oraz dokumentację dotyczącą spraw organizacyjno – administracyjnych.
 • Nadzór nad stanem czystości i porządku w wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Prowadzi rejestr skarg i wniosków.

  Dodatkowe informacje:

  Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  w Nowy Sączu ul. Śniadeckich 10a /wejście A/

  /od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00/

  tel. 18 449-07-35 ; e-mail: administracja@soik.pl ; www.soik.pl

Środa – dzień wewnętrzny

 Zobacz ⇒  

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę