Ośrodki Profilaktyki Uzależnień i Współuzależnień

Terapia uzależnień to jedyny, właściwy i skuteczny sposób na leczenie uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków. Terapeutyka uzależnień powinna się rozpocząć – przerwaniem ciągu picia, brania
i detoksykacją organizmu
.

Leczenie uzależnień – proces terapeutyczny mający na celu reedukację i resocjalizację jednostki uzależnionejMa w konsekwencji prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenia częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcji szkód, powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie tych jednostek, które wykazywały na tym polu dysfunkcję. Stosowany zazwyczaj wobec osób mających problem ze szkodliwym, nałogowym nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Współuzależnioną jest osoba, która pozwala na to, by zachowanie innej osoby oddziaływało na nią ujemnie
i która obsesyjnie stara się kontrolować zachowanie oddziaływującej na nią w ten sposób osoby. Tak więc która przytoczonych definicji jest właściwa i po co zatem całe zamieszanie wokół definicji? Właściwie wszystkie definicje są właściwe, bo niektóre z nich opisują przyczynę tego zjawiska, inne jej skutki, niektóre stan ogólny, inne jego objawy, niektóre wzorce zachowań, inne cierpienie. Zamieszanie to wynikło mianowicie z faktu aby uzmysłowić sobie, że bezwzględnie z chwilą podjęcia leczenia – terapii osoby uzależnionej ten sam krok powinna uczynić osoba współuzależniona.

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powrót do góry