Leczenie uzależnień i współuzależnień

Terapia uzależnień to jedyny, właściwy i skuteczny sposób na leczenie uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków. Terapeutyka uzależnień powinna się rozpocząć – przerwaniem ciągu picia, brania i detoksykacją organizmu.

Leczenie uzależnień – proces terapeutyczny mający na celu reedukację i resocjalizację jednostki uzależnionej. Ma w konsekwencji prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenia częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcji szkód, powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie tych jednostek, które wykazywały na tym polu dysfunkcję. Stosowany zazwyczaj wobec osób mających problem ze szkodliwym, nałogowym nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Współuzależnioną jest osoba, która pozwala na to, by zachowanie innej osoby
oddziaływało na nią ujemnie i która obsesyjnie stara się kontrolować zachowanie oddziaływującej na nią w ten sposób osoby. Tak więc która przytoczonych definicji jest właściwa i po co zatem całe zamieszanie wokół definicji? Właściwie wszystkie definicje są właściwe, bo niektóre z nich opisują przyczynę tego zjawiska, inne jej skutki, niektóre stan ogólny, inne jego objawy, niektóre wzorce zachowań, inne cierpienie. Zamieszanie to wynikło mianowicie z faktu aby uzmysłowić sobie, że bezwzględnie z chwilą podjęcia leczenia – terapii osoby uzależnionej ten sam krok powinna uczynić osoba współuzależniona.

Detoksykacja, potocznie detoks (łac. detoxicatio znaczy usuwanie toksyny) – sposób leczenia uzależnień polegający na nagłym odstawieniu danej substancji psychoaktywnej, w połączeniu z terapią farmakologiczną lub psychologiczną.

W przypadku zatrucia uzależnienia od alkoholu mówi się również o odtruwaniu poalkoholowym. Dotyczy ono osób przewlekle spożywających alkohol, u których na skutek przerwania ciągu alkoholowego i spadku jego poziomu występują objawy zespołu abstynencyjnego, nie dotyczy natomiast usunięcia alkoholu z organizmu. Postępowaniem leczniczym jest tu uzupełnianie niedoborów elektrolitowych, podawanie witamin z grupy B, oraz leczenie objawów zespołu abstynencyjnego (lęku, drżenia, a w znacznie nasilonym przebiegu zaburzeń świadomości).

Detoksykacja jest przeprowadzana w skrajnych przypadkach, w których pacjent nie ma szans na odstawienie używki samodzielnie.

Źródło: Wikipedia [https://pl.wikipedia.org/wiki/Detoksykacja] 

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę