Akcje profilaktyczne

                                        AKCJE PROFILAKTYCZNE

       Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Nowym Sączu przygotował ofertę dotyczącą organizacji i przeprowadzenia akcji profilaktycznych. Akcje te skierowane są zarówno do dzieci , młodzieży jak i osób starszych. Dzięki połączeniu naszego doświadczenia oraz chęci pomocy i gotowości współpracy przyczyniamy się do podnoszenia społecznej świadomości. W ramach tych akcji podejmowane są działania profilaktyczne zmierzające do zapobiegania negatywnym zachowaniom m in. młodych ludzi i podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia częstotliwości występowania agresji.
Akcje te obejmują zarówno zagadnienia profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, nikotynowej
i innych środków uzależniających. Zakładamy współpracę zarówno z pedagogami szkolnym jak i innymi instytucjami. Są to działania zapobiegające sięganiu przez uczniów po środki uzależniające, które stanowią przykład współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Działania te mają wyposażyć uczniów
w niezbędne umiejętności oraz wykształcić podstawowe nawyki radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, jakim jest między innymi niebezpieczeństwo uzależnień od środków odurzających. W ramach tych akcji poruszamy także problemy agresji, przemocy jak i wykluczenia społecznego i bezdomności. Z uwagi na skalę zjawiska, jego złożone przyczyny oraz szczególnie dotkliwe społeczno – ekonomiczne skutki, oraz jaką jest ważną kwestią społeczną o zasięgu i znaczeniu globalnym, mającą swoje specyficzne, regionalne i lokalne uwarunkowania.

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę