Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej

Program Korekcyjno – Edukacyjny

dla sprawców przemocy domowej

Podstawowym celem programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Program ukierunkowany jest na rozpoznanie, zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również nabycie umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów bez użycia agresji. Uczestnicy programu rozwijają poczucie odpowiedzialności za własne czyny, uczą się korzystać z pomocy innych i współdziałać w rodzinie.

Program skierowany jest do osób:

  1. zgłaszających się z własnej inicjatywy,
  2. kierowanych przez Sąd,
  3. kierowanych przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
  4. zobowiązanych przez inne organy, instytucje i organizacje.

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę