Akty prawne

Akty prawne

 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu działa na zasadzie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

  1. Uchwała nr XIX/177/99  Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia             26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

  2. Statut
  3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (Dz.U., Nr 64, poz. 593),
  4. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (Dz.U., Nr 180, poz. 1493)
  5. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., Nr 125, poz. 842),

  6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r.),

  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 20 poz. 192),

  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 06 maja 1983 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego i domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 1983 r. Nr 25 poz. 114).  

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę