Służba dla bliźnich

 Służba dla bliźnich

               „Ponad dziesięcioletnia działalność Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wpisała się w krajobraz poczynań władz miasta na rzecz dostarczanej na czas kompetentnej pomocy osobom przeżywającym poważne  doświadczenia, w  szczególności  ofiarom różnorakich cierpień i urazów. Staramy się – wykorzystując wszelkie godne, dostępne nam środki i systemy wsparcia – zapobiegać potencjalnym kryzysom, a jeżeli już z takimi mamy do czynienia, to je minimalizować i tym samym odrywać naszych podopiecznych od bolesnej przeszłości.

Integralną częścią interwencji kryzysowej jest profilaktyka prozdrowotna, praca z młodzieżą, współdziałanie z Urzędem Miasta Nowego Sącza, Policją, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami i sądeckimi wyższymi uczelniami. W codziennej pracy sięgamy do naturalnego otoczenia sądeckich środowisk, korzystając z zaangażowania specjalistów różnych dziedzin: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, prawników, duszpasterzy, pedagogów, lekarzy, a także wolontariuszy licznych organizacji i stowarzyszeń. Rozumiemy interwencję kryzysową przede wszystkich jako obowiązek udzielania pomocy bliźniemu, który znalazł się w sytuacji postrzeganej przez niego jako sytuacja bez wyjścia i dlatego jest w poważnym niebezpieczeństwie.

Dla przezwyciężenia coraz to licznych zagrożeń, jakie niesie nam XXI wiek, coraz większej dysfunkcji rodzin oraz braku pozytywnych autorytetów wśród najmłodszych, SOIK dostosowuje się do tzw. nowych czasów W tym celu, w ramach naszej działalności, powstał dział profilaktyczno-terapeutyczny. W Ośrodku działa też Centrum Pomocy w Nauce. Z myślą o bezdomnych oddaliśmy do użytku noclegownię, jak również łaźnię, z obu usług osoby potrzebujące mogą nieodpłatnie skorzystać.

Ktoś powiedział, że ratując jednego człowieka, ratujemy cały świat. Mamy zatem satysfakcję, że niosąc pomoc, zmniejszamy w jakiś sposób agresję, wspomagamy sądeckie rodziny, ograniczamy skutki nędzy i patologii, wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa.
Wydolny i skuteczny system interwencji kryzysowej jest jedną z najważniejszych społecznych inwestycji, zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak i w skali całego państwa. Temu celowi podporządkowana jest praca wszystkich pracowników SOIK i naszych sprzymierzeńców, którym tą drogą składamy serdeczne podziękowania za jakże owocną współpracę.”

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 mgr Czesław Baraniecki
                                                                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                                                                    Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
                                                                                                                                                  w Nowym Sączu

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę