Zakład Karny

20.06.2014 – Porozumienie o współpracy dotyczące Programu Edukacyjnego „Reintegracja rodzin”

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu przeprowadzeni w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu zajęcia w ramach Programu Edukacyjnego „Reintegracja rodzin”.

17.05.2013 – List intencyjny dotyczący współpracy z Zakładem Karnym w Nowym Sączu

Kierując się potrzebami rozwoju wiedzy i doskonalenia praktyki, prowadzenia działań readaptacyjnych zgodnie z celami statutowymi Ośrodka i celami ustawowymi Zakładu Karnego w Nowym Sączu strony niniejszego porozumienia deklarują gotowość wzajemnej współpracy pomiędzy przedstawicielami Zakładu Karnego w Nowym Sączu oraz przedstawicielami Sądeckiego Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę