Programy

W naszych programach przewidziano zastosowanie czterech strategii:

 informacyjnej – dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych,
 edukacyjnej – rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych,
 działań  alternatywnych  –  stworzenie  możliwości  angażowania  się  w  działalność  pozytywną  (np.
zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie zainteresowań),
 wczesnej  interwencji  –  pomoc  osobom  mającym  trudności  w  rozwiązywaniu  problemów  oraz
wspieranie w sytuacjach kryzysowych.

ZAPRASZAMY:

– Program socjotarapeutyczny pt. „AKCEPTUJĘ I CHCĘ BYĆ AKCEPTOWANY”.
– Program wczesnej interwencji FRED GOES NET.
– Program korekcyjno – edukacyjny pt. „PRZEZ AGRESJĘ TYKO TRACĘ”.
– Program korekcyjno – edukacyjny pt. „POKONAJ STRES”. 

LUB:

– Program Edukacyjny pt. „Reintegracja rodzin”.
– Program Korekcyjno – Edukacyjny pt. „Odpowiedzialny kierowca”.
– Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej.
– Program dla Rodziców pt. „Dziecko w sytuacji okołorozwodowej”.

SEDRECZNIE ZAPRASZAMY
Udział w programie jest BEZPŁATNY – BEZ SKIEROWANIA !!!
Każdy może i ma prawo szukać pomocy !

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę