Zakres pomocy noclegowni dla osób bezdomnych

Noclegownia świadczy bezpłatne schronienie osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania był Nowy Sącz.

           Noclegownia – zapewnia schronienie, wsparcie oraz specjalistyczne poradnictwo kobietom  i mężczyznom, nie znajdującym oparcia w środowisku, czasowo pozbawionym miejsca zamieszkania. które realizują program Wychodzenie z bezdomności. W ramach tego programu prowadzona jest praca ukierunkowana na usamodzielnienie osób bezdomnych oraz nawiązanie zerwanych kontaktów z rodziną.
Dodatkowo korzystają m.in. z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika, mediatora.

Noclegownia udziela pomocy osobom bezdomnym pełnoletnim, kobietom i mężczyznom, których ostatnim miejscem  stałego zameldowania było miasto Nowy Sącz.
Zakres pomocy świadczonej przez noclegownię obejmuje:

– udzielenie noclegu,
– możliwość korzystania z łaźni,

– możliwość korzystania z pralni, – innej doraźnej pomocy / psychologa,
pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika, mediatora /.

Noclegownia  czynna jest:

– w okresie od 1 kwietnia do 31 października od godz. 19.00 do godz.7.00.
– w okresie od 1 listopada do 31 marca od godz.17.00 do godz. 9.00.

Warunki jakie należy spełnić aby być przyjętym:
– potwierdzenie że jest się osobą bezdomną /brak miejsca zameldowania/.
– prośba pisemna  osoby bezdomnej o przyjęcie do noclegowni.
– poddanie się  badaniu lekarskiemu przez lekarza SOIK.
– poddanie się dobrowolnemu badaniu na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu.
– wynik badania potwierdzony jest wydrukiem.
– przyjmowani do noclegowni są zobowiązani do okazania dokumentu
tożsamości.
– osoba nie posiadająca dokumentu tożsamości zostaje przyjęta, lecz jest
zobowiązana dostarczyć stosowne zaświadczenie, w dniu następnym
/roboczym/.

Decyzję o przyjęciu do hostelu podejmuje Dyrektor lub upoważniony pracownik ośrodka, biorąc pod uwagę opinię lekarza dyżurnego SOIK.

Pobyt jest bezpłatny. Noclegownia nie zapewnia wyżywienia.
           Dodatkowo w każdy czwartek, w godz. 9.00-14.00, świadczona jest pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy. Do dyspozycji jest komputer z dostępem do internetu, drukarka, można także skorzystać z pomocy interwenta. Pomoc jest realizowana w ramach programu „Wychodzenia z bezdomności”.
Osoby, które chciałaby korzystać z noclegowni, proszone są o kontakt z pracownikami Działu Readaptacji Społecznej.

Dodatkowe informację

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Nowym Saczu ul. Tarnowska 28
/od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 16.00/
tel. 18 449-04-94; meil: 
readaptacja@soik.pl ; www.soik.pl

Przyjmowanie do noclegowni: całodobowo ul. Śniadeckich 10a /wejście A/

Do noclegowni można zgłaszać się bez skierowania.
Wszystkie porady i udzielana pomoc jest BEZPŁATNA !!!

Każdy może i ma prawo szukać pomocy!

Autor: soik

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę