Grupy wsparcia

Grupy wsparcia

 GRUPY WSPARCIA

1. Grupa wsparcia dla rodziców których dzieci sprawiają trudności wychowawcze

Grupa skierowana jest do rodziców, których dzieci sprawiają trudności wychowawcze. Spotkania odbywają się w każdy I i III piątek miesiąca od godziny 16.30 do 18.30. Celem głównym grupy jest osiągnięcie przez rodziców wzrostu poczucia sprawczości w pełnionej roli, rozwój świadomości, kompetencji rodzicielskich. Ponadto celem grupy jest wsparcie, wymiana doświadczeń emocjonalnych i poznawczych pomiędzy członkami grupy, psychoedukacja w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, nauka tworzenia poprawnych relacji na linii rodzice – dziecko. Grupa trwa cztery miesiące (osiem spotkań w odstępach dwutygodniowych), Zajęcia mają charakter wspierający z włączeniem warsztatów psychoedukacyjnych.

Informacje można uzyskać w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul Śniadeckich 10a lub pod numerem telefonu 18 449 04 90, mailowo: kryzys@soik.pl, w godzinach od 7:00 do 16:00.

2. Grupa wsparcia dla młodzieży klas VI – VIII rozwijająca kompetencje społeczno – emocjonalne

Grupa skierowana jest do młodzieży doświadczającej trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym, bądź społecznym. Grupa wsparcia odbywa się w każdy II i IV piątek miesiąca od godz. 16:30 do 18:30 w SOIK przy ul. Śniadeckich 10a – wejście B, nr bramofonu 5. Sala terapeutyczna na parterze. Grupa jest zamknięta, trwa cztery miesiące (osiem spotkań w odstępach dwutygodniowych). Celem grupy jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, praca nad modyfikacją destrukcyjnych zachowań uczestników spotkań, wspieranie rozwoju osobowości, nabywanie umiejętności komunikacji, asertywności i sposobów radzenia sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości itp.

Informacje można uzyskać w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul Śniadeckich 10a lub pod numerem tel. 18 449 04 90, mailowo: kryzys@interia.pl, w godzinach od 7:00 do 16:00.

3. Grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy

Grupa wsparcia skierowana jest do kobiet ofiar przemocy, doświadczającym cierpienia fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Pozwala ona na zrozumienie własnej sytuacji kryzysowej, daje możliwość rozwoju osobistego, wzmacnia motywację do działań dla własnego dobra. Grupa daje możliwość przełamania poczucia osamotnienia i wyjątkowości, pomaga w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej, w której znalazł się członek grupy. Grupa działa w oparciu o zasadę dyskrecji, tolerancji, punktualności oraz zasadę efektywnego porozumiewania się. Grupa ma charakter otwarty. Spotkania odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca od godz. 16.30 do 18.30.

Informacje można uzyskać w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul Śniadeckich 10a lub pod numerem telefonu 18 449 04 90, mailowo: kryzys@soik.pl, w godzinach od 7:00 do 16:00.

4. Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych.

5. Grupa wspierająco–motywacyjna dla osób z problemem alkoholowym

6. Grupa wsparcia dla młodzieży z zachowaniami agresywnymi.

7. Grupa wsparcia dla osób bezdomnych.

Grupy wsparcia działające w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Grafik grup wsparcia – ul. Śniadeckich

Tydzień miesiąca

Poniedziałek

orek

Środa

Czwartek

Piątek

 

I

Grupa dla osób uzależnionych

godz. 15.00-17.00

Grupa dla osób współuzależnionych

godz. 15.00-17.00

Grupa dla rodziców z trudnościami wychowawczymi

16.30 – 18.30.

 

II

Grupa dla osób uzależnionych

godz. 15.00-17.00

Grupa dla ofiar przemocy

godz. 16.30. – 18.30

Grupa dla młodzieży rozwijająca kompetencje społeczno – emocjonalne

godz. 16.30. – 18.30

 

III

Grupa dla osób uzależnionych

godz. 15.00-17.00

Grupa dla osób współuzależnionych

godz. 15.00-17.00

Grupa dla rodziców z trudnościami wychowawczymi

16.30 – 18.30.

 

IV

Grupa dla osób uzależnionych

godz. 15.00-17.00

Grupa dla ofiar przemocy

godz. 16.30. – 18.30

Grupa dla młodzieży rozwijająca kompetencje społeczno – emocjonalne

godz. 16.30. – 18.30

Grafik grup wsparcia- ul. Tarnowska

Tydzień miesiąca

Poniedziałek

orek

Środa

Czwartek

Piątek

 

I

Program korekcyjno – edukacyjny dla młodzieży Przez agresję tylko tracę

godz. 15 – 17

Grupa wsparcia dla osób bezdomnych

 8.30 – 10.00

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej

 

II

Program korekcyjno – edukacyjny dla młodzieży Przez agresję tylko tracę

godz. 15 – 17

Grupa wsparcia dla osób bezdomnych

 8.30 – 10.00

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej

 

III

Program korekcyjno – edukacyjny dla młodzieży Przez agresję tylko tracę

godz. 15 – 17

Grupa wsparcia dla osób bezdomnych

 8.30 – 10.00

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej

 

IV

Program korekcyjno – edukacyjny dla młodzieży Przez agresję tylko tracę

godz. 15 – 17

Grupa wsparcia dla osób bezdomnych

 8.30 – 10.00

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej

ZAPRASZAMY !!!

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę