Hostel dla sprawców przemocy domowej

Z miejsc noclegowych w hostelu mogą skorzystać osoby stosujące przemoc zgłaszające się dobrowolnie lub z orzeczonym…

Hotel dla osób stosujących przemoc.


Z miejsc noclegowych w hostelu mogą skorzystać osoby stosujące przemoc zgłaszające się dobrowolnie lub z orzeczonym:

– zakazem zbliżania się do określonych osób,
– nakazem opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z
pokrzywdzonym.

Osoby stosujące przemoc domową mogą korzystać z miejsc noclegowych na czas uczestnictwa w terapii lub programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej.

Podstawą przyjęcia  jest przestrzeganie regulaminu hostelu oraz aktywne uczestnictwo w terapii przeciwdziałania agresji i realizacja postanowień zawartego kontraktu.

 

Szczegółowe warunki jakie należy spełnić aby być przyjętym:

 – pisemna deklaracja o uczestnictwie w terapii przeciwdziałania agresji i Programie Korekcyjno        Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy Domowej,
– prośba pisemna  osoby o przyjęcie do hotelu,
– poddanie się  badaniu lekarskiemu przez lekarza SOIK,
– poddanie się dobrowolnemu badaniu na zawartość alkoholu  w wydychanym powietrzu,
/wynik badania potwierdzony jest wydrukiem/,
– przyjmowani do hotelu są zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości,
– osoba nie posiadająca dokumentu tożsamości zostaje przyjęta, lecz jest zobowiązana
dostarczyć stosowne zaświadczenie, w dniu następnym – roboczym.

– okazać orzeczenie o zakazeie zbliżania się do określonych osób,
– okazać nakaz
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z   pokrzywdzonym.

Przyjmowanie do hostelu odbywa się całodobowo.

Decyzję o przyjęciu do hostelu podejmuje Dyrektor lub upoważniony pracownik Ośrodka, biorąc pod uwagę opinię lekarza dyżurnego SOIK.

Osoby, ktore chcą korzystać z hostelu proszone są o kontakt z pracownikami Działu Terapi Przeciwdziałania Agresji ul. Tarnowska 28 tel. 18 449 04 91/pn.- pt./mail; agresja@soik.pl ; www.soik.pl

Do hostelu można zgłaszać się bez skierowania-postanowienia. 

„Każdy ma prawo do godności, szacunku i autonomii. 
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć DOŚĆ-CZAS NA ZMIANĘ”

Wszystkie porady i udzielana pomoc jest BEZPŁATNA !!! 
Każdy może i ma prawo szukać pomocy !

Zobacz więcej  

Załączniki:
– pismo-informacja
– plakat

***********************************************************************************************************************

Zgodnie z art. 72 kk – Sąd, wydając wyrok w zawieszeniu, może nałożyć na sprawcę nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym oraz powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób, Dodatkowo sąd może zobowiązać do poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym, lub uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych

Autor: soik

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę