Mediator – Mediator

Mediator

Mediacje to konstruktywne, satysfakcjonujące każdą ze stron, rozwiązywanie problemów, konfliktów i sporów, prowadzone przy udziale mediatora.

Mediator

Mediacje to konstruktywne, satysfakcjonujące każdą ze stron, rozwiązywanie problemów, konfliktów i sporów, prowadzone przy udziale  mediatora.

Mediacje są dobrowolne i w każdym czasie można z nich zrezygnować.

Mediator gwarantuje: profesjonalizm, bezstronność, neutralność, poufność, bezinteresowność i szacunek dla stron konfliktu.

Problematyka mediacji może obejmować m. in.:

→ konflikty małżeńskie w tym      sprawy okołorozwodowe,
separacja itp.

→ konflikty rodzinne między rodzicami, dziećmi,
rodzeństwem itp.

→ uzgodnienie zasad opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi
członkami rodziny,

→ konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych,

→ konflikty pracownicze, sąsiedzkie, szkolne i in.

→ mediacje w sprawach karalnych–naprawienie szkody.

Przed wizytą prosimy o kontakt z pracownikami
D
ziału Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych. 

Dodatkowe informacje:

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a /wejście C, nr bramofonu 4/
/od poniedziałku do soboty w godz. od 7.00 do 16.00/
tel. 18 449-04-90 ; e-mail: 
kryzys@soik.pl ; www.soik.pl

Wszystkie porady i udzielana pomoc jest BEZPŁATNA !!!

Autor: soik

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę