Przegląd teatralny

                       PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

          Przegląd Małych Form Teatralnych-PRZEBUDZENIE jest to działanie profilaktyczne skierowanedo młodzieży gimnazjalnej z województwa małopolskiego. Głównym celem proponowanej aktywności jest ukazanie współczesnych problemów społecznych, takich jak przemoc, uzależnienia, niepełnosprawność, nietolerancja itd. oraz możliwych sposobów ich przezwyciężania. Zadaniem młodzieży jest samodzielne przygotowanie spektaklu teatralnego w dowolnej formie (pantomima, kabaret, itp.) w tematyce proponowanej przez nasz Ośrodek. Przedstawienia są oceniane przez jury w skład którego wchodzą przedstawiciele z gmin których uczniowie biorą udział w przeglądzie. Ponadto w przerwach występów poszczególnych grup przeprowadzane są różne konkursy zwracające uwagę na omawiane problemy społeczne. Każdy uczestnik bioracy udział w konkursie zostaje nagrodzony. Przebieg przeglądu urozmaicą występy różnych grup, zespołów, które zadeklarują chęć zaprezentowania się w przerwach między spektaklami.

          Dodatkową atrakcją jest organizowany konkurs plastyczny. Spośród oddanych prac jury wybiera zwycięzców, a w jego skład wchodzą przedstawiciele uczniów szkół biorących udział w PMFT.

     Przegląd jest akcją profilaktyczną mającą na celu podnoszenie świadomości młodzieży o występujących zagrożeniach w społeczeństwie. Taki, a nie inny wybór formy zgłębiania wiedzy młodzieży w tej tematyce jest celowy i wpełni wskazany. Zachęcenie do aktywnej pracy, oprócz zdobycia  istotnych informacji z określonego zakresu, skutkuje dodatkowo wszechstronnym rozwojem osobowości młodzieży. Zwiększa się skala przeżyć emocjonalnych młodego człowieka, wzbogaca się treści uczuć, wzmaga się znacznie rozwój uczuć wyższych, moralnych i społecznych.

       Ponadto obcowanie ze sztuką umożliwia szeroką akceptację różnorodnych zjawisk artystycznych, uczy umiejętności ich spostrzegania, uwrażliwia na wieloraki charakter piękna i wartości. W efekcie celem jest stopniowe przekształcenie biernego odbiorcy w odbiorcę odpowiedzialnego, biorącego aktywny udział we własnym rozwoju, a Przegląd Małych Form Teatralnych efektywnie temu służy.

Planowany termin przeglądu: maj – czerwiec
Szczegółowe informacje dotyczące przeglądu udzielają:
Teresa Wojtas Kieljan,
Dział Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych

Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
ul. Śniadeckich 10a, tel. 18 449 04 90
/pn.- pt. w godz. 7.00 – 16.00/
e-mail: kryzys@soik.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE !

Zobacz więcej ⇒ 

Treść odzyskana z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę