Dział Readaptacji Społecznej

  • Pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.
  • Poradnictwo specjalistyczne skierowane do osób bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób przebywających oraz opuszczającym placówki resocjalizacyjne, zakłady karne.
  • Przyjazny pokój widzeń z rodziną” który ma służyć jako miejsce spotkań dziecka z rodzicem odbywającym karę pozbawienia wolności
  • Grupy wsparcia, terapeutyczne i pomocowe dla osób bezdomnych, starszych, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Spotkania profilaktyczno – informacyjne dotyczące problematyki reintegracji.
  • Łaźnia, pralnia, noclegownia dla osób bezdomnych, które realizują program Wychodzenie z bezdomności.
  • Reintegracja i readaptacja społeczna skierowana do osób bezdomnych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez m. in. spotkania dla seniorów oraz osób bezdomnych.
  • Współpracuje z instytucjami pomocowymi z zakresu readaptacji społecznej z terenu Nowego Sącza i okolic.

Działalność profilaktyczna ukazująca tematykę problemów społecznych poprzez organizację m. in. konferencji tematycznych, kampanii społecznych, akcji dla osób starszych i potrzebujących.

Dodatkowe informację:
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Nowym Saczu ul. Tarnowska 28
/od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1600/
tel. 18 449-04-94 ; e-mail: 
readaptacja@soik.pl ; www.soik.pl

Środa – dzień wewnętrzny

Zobacz   

Wszystkie porady i udzielana pomoc jest BEZPŁATNA – BEZ SKIEROWANIA !!!
Każdy może i ma prawo szukać pomocy !

Załączniki:
– 
pismo/informacja

– plakat

– plakat 1

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę