Izby Wytrzeźwień

Placówka i Izba Wytrzeźwień sprawuje opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dały powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażały życiu lub zdrowiu innych osób, i zostały doprowadzone przez funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej. Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień pozostaje do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny.

      Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

 • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,
 • zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi dostężenia przekraczającego tę wartość.

  Do zadań Placówki i Izby należy w szczególności:

  • – izolowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny oraz zapewnienie im
   odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla zdrowia na powrót do
   normalnego stanu psychicznego i fizycznego,
  • – udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz
  •   zapewnienie ciągłej opieki medycznej,
  • – udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
  • – dochodzenie opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień w trybie egzekucji,
  • – motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia
   odwykowego.

Treść odtworzona z archiwalnej wersji strony.
Zarządzanie stroną internetową: Testimo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę